Zaopatrzenie

1. OPIS PROFILU

Profile są bardziej ogólne aniżeli specjalności, bowiem początkowa kariera zawodowa potencjalnego absolwenta w zakresie logistyki wymaga nieco bardziej uniwersalnych umiejętności. Procesy zaopatrzenia stanowią punkt wyjścia funkcjonowania łańcucha dostaw i decydują o jakości dalszych etapów przepływu produktów. Sprawia to, że przedsiębiorstwa nadają zaopatrzeniu i zakupom znaczenie strategiczne. Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Proces kształcenia kładzie nacisk na aspekty praktyczne i przykłady związane z kształtowaniem sfery zaopatrzenia w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Kształcona jest również umiejętność dobierania, analizowania i interpretowania informacji w sposób umożliwiający rozwiązywanie typowych dla zaopatrzenia problemów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student pozna:

  • zasady sterowania zapasami i organizacji procesów dostaw,
  • podstawowe narzędzia ilościowe i jakościowe stosowane w zarządzaniu procesami dostaw w przedsiębiorstwie,
  • zasady realizowania zamówień publicznych,
  • wiedzę dotyczącą negocjowania i zawierania kontraktów i umów handlowych,
  • reguły procesów zakupowych w przedsiębiorstwach.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci posiadają wiedzę wspomagającą ich w funkcjonowaniu w ramach zespołów zakupowych firm i instytucji, służb zamówień publicznych, grup negocjacyjnych przy zawieraniu kontraktów.

Profile kształcenia na I stopniu studiów mają na celu przygotowanie specjalistów oraz kierowników średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach. Profile te uwzględniają wymagania współczesnego rynku pracy w sferze logistyki, a w szczególności:

  • Umiejętności sprawnego działania w warunkach dynamicznego otoczenia w zakresie procesów zaopatrzenia firm oraz w sferze sektora TSL (obsługi logistycznej w zakresie transportu, spedycji i logistyki);
  • Zdolności niekonwencjonalnego działania w zakresie zarządzania procesami logistycznymi;
  • Zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji o znaczeniu taktycznym i operacyjnym (w tym zdolności analityczne i metodyczne);
  • Umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i motywacyjne niezbędne w zarządzaniu procesami fizycznego przemieszczania produktów zgodnie z potrzebami i zleceniami klientów.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Logistyka współpracuje z praktyką (dotyczy to wszystkich profili i specjalności na I i II stopniu studiów), m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: ESA Logistika, Nexteer, EduTrans, Fiege, Transporeon, Aspekt, Azymut Consulting. LKW Walter, NOLIMIT. Studenci prowadzą działalność w Naukowym Kole Logistyki "DIALOG" działającym przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "Logistyka. Teoria vs praktyka", konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków".