Biznes międzynarodowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, kulturowe, polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów rynkowych. Przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości i branży muszą uwzględniać w swoich planach i strategiach aspekty międzynarodowe związane z pozyskiwaniem potrzebnych czynników produkcji.

Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw od momentu pozyskania surowców czy pracowników, aż do dostarczenia gotowego produktu/usługi do finalnego klienta.

Specjalność Biznes Międzynarodowy jest odpowiedzią na sygnały odnoszące się do rosnącego zapotrzebowania na pracowników znających specyfikę nowych międzynarodowych uwarunkowań biznesowych.

Celem specjalności jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu biznesu międzynarodowego oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności biznesowej na rynkach międzynarodowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

W ramach specjalności Biznes Międzynarodowy student uzyskuje gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: technik i narzędzi realizacji transakcji handlu zagranicznego, form i strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw, zarządzania w handlu zagranicznym, marketingu międzynarodowego, komunikacji międzykulturowej, rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw, możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i zasad prowadzenia biznesu na rynku UE. Specjalność biznes międzynarodowy oferuje dodatkową możliwość poszerzenia znajomości języków obcych w dziedzinie biznesu.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność Biznes Międzynarodowy przygotowuje do pracy w:

  • Korporacjach międzynarodowych - ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  • W polskich przedsiębiorstwach współpracujących z partnerami zagranicznymi niezależnie od skali i form ich działalności;
  • Prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim;
  • Pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym, jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mają możliwość dodatkowego rozwijania wiedzy oraz zdobywania umiejętności i kompetencji działając w Kole Naukowym "International Challenge". W ramach tej aktywności mogą realizować projekty badań naukowych, organizować różne wydarzenia, w tym cykliczne seminarium "Dni Europejskie", współpracować przy tworzeniu artykułów, czy uczestniczyć w konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę MSE, a także w studenckich konferencjach organizowanych przez inne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Tego typu aktywność studencka i doświadczenie dzięki niej zdobyte są wysoko cenione przez pracodawców.

Studenci chcący jeszcze intensywniej rozwijać swoje zainteresowania naukowe i zawodowe oraz wzbogacać kompetencje mają dostępną bogatą ofertę tutoringu akademickiego w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych.