Specjalność: zarządzanie biznesem międzynarodowym

Czy wiesz, że współczesny menedżer to zarazem skuteczny strateg, wnikliwy analityk, a także kreatywny wizjoner swobodnie poruszający się w międzynarodowym biznesie? Marzysz o pracy w instytucjach i organizacjach o charakterze międzynarodowym? Jeżeli tak, to wybierz bez wahania studia na specjalności zarządzanie biznesem międzynarodowym. Studiując na tej specjalności, zdobędziesz kompetencje w zakresie budowania, wdrażania i kontroli strategii przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych działających w skali międzynarodowej, a nawet globalnej. Dzięki aktywnym formom nauczania poznasz skuteczne metody i techniki marketingu, negocjacji międzynarodowych, zarządzania zespołami ludzkimi oraz komunikowania w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym. Nauczysz się trafnie rozpoznawać konsumenta globalnego i pozyskiwać kapitał na finansowanie działalności międzynarodowych firm. Zdobyta wiedza pozwoli Ci na objęcie w przyszłości stanowisk analitycznych, operacyjnych, jak też wyższego szczebla kierowniczego w insty-tucjach i organizacjach międzynarodowych.