Specjalność: zarządzanie w usługach

Zdobyta wiedza

Studia na specjalności Zarządzanie w usługach wyposażą Cię w wiedzę z zakresu zarządzania finansami usługowymi, a także strategii budowania długoterminowych relacji z klientami. Zdobędziesz wiedzę z zakresu nowoczesnych usług profesjonalnych, a także z zakresu zarządzania, która pozwoli Ci na sprawną i skuteczną realizację celów.

Umiejętności

Podczas studiów na specjalności zdobędziesz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi usługami profesjonalnymi jak np. usługi prawne, konsultingowe, ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianych usług turystycznych. Studia wyposażą Cię również w umiejętność zarządzania usługami finansowymi, budowanie długoterminowych relacji z klientami oraz tworzenia strategii konkurencyjnych przedsiębiorstwa.

Kim będziesz?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako menedżer strategiczny lub operacyjny, a także jako senior account manager w agencjach reklamowych oraz konsultant strategiczny. Będziesz mógł podejmować strategiczne decyzje dla przedsiębiorstwa realizując zaplanowaną strategię.

Dlaczego warto?

Oferowanie nowoczesnych usług profesjonalnych takich jak prawnych, konsultingowych, ochrony zdrowia, turystycznych (na przykład agroturystycznych, turystyki kongresowej), a także usług na rynku mediów to wyzwanie, wymagające zupełnie nowego podejścia do biznesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu zindywidualizowane podejście do klienta oraz najwyższej klasy personel. W ramach tej specjalności studenci poznają dobre praktyki w zakresie zarządzania firmami usługowymi, strategie budowania długoterminowych relacji z najważniejszymi klientami, sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.