Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: Biznes i administracja

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Biznes i administracja to specjalność wyposażająca studentów w kompleksową wiedzę ułatwiającą funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współpracy z administracją. To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, który zgłasza potrzebę wykwalifikowanej kadry z łatwością odnajdującej się zarówno w środowisku prawnym jak i biznesowym.
Studiując na specjalności Biznes i administracja zyskasz wiedzę pozwalającą na efektywne działanie w administracyjno-prawnym otoczeniu biznesu. Nauczysz się jak skutecznie komunikować się w sformalizowanym prawnie otoczeniu. Poznasz dylematy z jakimi mierzą się menedżerowie oraz funkcjonariusze służb publicznych. Dzięki temu unikniesz decyzji mogących skutkować odpowiedzialnością prawną i dyscyplinarną.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Wybierając specjalność Biznes i administracja dowiesz się między innymi jak wygląda administracyjno-prawne otoczenie biznesu i jak w takim otoczeniu prowadzić negocjacje. Poznasz i zrozumiesz na czym polega ład organizacyjny, jak przebiega postępowanie administracyjne, jaka jest dynamika organizacji. Istotnym punktem będzie także odpowiedź na pytanie jak zarządzać kapitałem intelektualnym czy też poruszenie kwestii etyki i odpowiedzialności przedsiębiorstw. W połączeniu z podstawą programową kierunku Zarządzanie w efekcie pozwoli to uzyskać wysokie kwalifikacje możliwe do monetyzacji w pracy w podmiotach publicznych i niepublicznych jak i do podjęcia własnych przedsięwzięć biznesowych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz kwalifikacje do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, produkcyjnych i usługowych, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych. Kwalifikacje te pozwolą także na zatrudnienie w podmiotach administracji publicznej, zwłaszcza tych, które współpracują z biznesem. Będziesz posiadał także narzędzia umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

  • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Biznes i administracja jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.
  • Studenci Specjalności Biznes i administracja mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym.
  • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.
  • Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności udzielając się w funkcjonujących na Uczelni kołach naukowych jak np.Koło Naukowe "Synergia".
  • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to: Postępowanie administracyjne, Etyka i odpowiedzialność w biznesie i administracji, Ład organizacyjny, Dynamika organizacji, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Administracyjno-prawne otoczenie biznesu, Negocjacje w biznesie i administracji.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca