Specjalność: zarządzanie w usługach

1. OPIS SPECJALNOŚCI 

Studia na specjalności Zarządzanie w usługach wyposażą Cię w wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w usługach, w tym finansami w usługach, HR, a także strategii budowania długoterminowych relacji z klientami firm usługowych. Zdobędziesz wiedzę z zakresu szerokiego spektrum nowoczesnych usług, w tym usług profesjonalnych, która pozwoli Ci na sprawną i skuteczną realizację celów biznesowych.

Oferowanie nowoczesnych usług prawnych, konsultingowych, ochrony zdrowia, turystycznych (na przykład agroturystycznych, turystyki kongresowej), a także usług na rynku mediów to wyzwanie, wymagające zupełnie nowego podejścia do biznesu, ze względu na niematerialność oferty świadczonej klientowi. Bardzo istotną rolę odgrywa tu zindywidualizowane podejście do klienta oraz najwyższej klasy personel bezpośrednio go obsługujący. W ramach tej specjalności studenci poznają dobre praktyki w zakresie zarządzania firmami usługowymi, strategie budowania długoterminowych relacji z klientami, w tym kluczowymi, sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa usługowego.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ 

Podczas studiów na specjalności zdobędziesz umiejętność zarządzania portfelem nowoczesnych usług takich jak np. usługi prawne, konsultingowe, ochrony zdrowia oraz usługi turystyczne. Studia wyposażą Cię w umiejętność zarządzania usługami specjalistycznymi, budowanie długoterminowych relacji z klientami i kooperantem oraz tworzenia strategii konkurencyjnych przedsiębiorstwa usługowego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE 

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako menedżer strategiczny lub operacyjny, a także jako specjalista w agencjach reklamowych i konsultingowych, biurach turystycznych, placówkach medycznych, instytucjach pożytku publicznego i administracji publicznej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

  • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie w usługach jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

  • Studenci Specjalności Zarządzanie w usługach mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

  • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.

  • Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w dziedzinie usług z szeroko pojętej sfery gospodarki turystycznej w Kole Naukowym Turystyki "KoNTiki".

  • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to: E-commerce i marketing internetowy, Ekonomia behawioralna i neuromarketing, Marketing doświadczeń, Międzynarodowe zarządzanie usługami.