Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych

1. Opis specjalności

Interdyscyplinarna specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony. Z uwagi na fakt, że poczucie bezpieczeństwa warunkuje przestrzeń życiowej aktywności człowieka zarówno lokalnie, regionalnie, krajowo i międzynarodowo wyzwaniem dla procesu kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów, która będzie się charakteryzowała właściwą postawą, wiedzą i praktycznymi umiejętnościami związanymi z tworzeniem bezpiecznych warunków dla życia człowieka i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem co zostało uwzględnione w programie studiów. W ramach zajęć specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych studenci zapoznają się z przedmiotami związanymi z bezpieczeństwem w odniesieniu do zarządzania, ekonomii, finansów, informatyki, komunikacji i politologii a proces kształcenia ukierunkowany będzie na rozwój kompetencji praktycznych stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze bezpieczeństwa zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przygotowana podstawa programowa pozwoli na zdobycie szerokiej wiedzy w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji, a także prawa i technik pracy menedżera.

Absolwent specjalności będzie przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które współcześnie stanowią jedno z kluczowym wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji publicznych oraz podmiotów polityki gospodarczej. 

2. Czego się nauczysz

Podczas studiów studenci nabywają  wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE,
 • Zarządzania bezpieczeństwem publicznym,
 • Prawnych podstaw bezpieczeństwa,
 • Mapowania ryzyka w organizacjach,
 • Socjologii bezpieczeństwa,
 • Cyberbezpieczeństwa,
 • Komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
 • Bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • Ryzyka w projektach publicznych,
 • Zarządzania ryzykiem systemowym,
 • Treningu kompetencyjnego menedżera ds. ryzyka,
 • Zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.

3. Gdzie znajdziesz zatrudnienie

Głównym celem kształcenia w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i ochronę osób, mienia, obiektów i przestrzeni. Organizacje w których absolwent może znaleźć zatrudnienie to:

 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • Organizacje komercyjne realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa, 
 • Agencje detektywistyczne,
 • Agencje ochrony,
 • Firmy transportowe, 
 • Firmy zajmujące się mapowaniem przestrzeni i wykorzystywania dronów do kontrolowania otoczenia 

4. Dodatkowe INFO

Kierunek Zarządzanie Publiczne jest prowadzony przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej. Zajęcia wynikające z programu studiów prowadzone są także przez pracowników pozostałych Katedr działających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3