Cele konferencji

Organizacja konferencji została zaplanowana w ramach projektu pt. "Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych  na finanse przedsiębiorstw" (finansowanego ze środków NCN, Nr 0041/B/H03/2011/40), realizowanego przez zespół badawczy złożony z pracowników nauki Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktyków z Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej w Katowicach

Na konferencji przedmiotem dyskusji były problemy związane z istniejącym systemem interpretacji podatkowych.

  • Zaprezentowane zostały wyniki badań zespołu autorskiego związane z oceną sytuacji przed i po centralizacji tego systemu, wpływem interpretacji na zachowania przedsiębiorców.
  • Przedstawione zostały najbardziej oczekiwane z punktu widzenia finansów przedsiębiorstw zmiany w aktualnym systemie.
  • Tematyka konferencji oscylowała wokół wad i zalet analizowanej instytucji, jej efektywności oraz znaczenia dla przedsiębiorców, jak również propozycji zmian zapewniających z jednej strony optymalną informację podatkową przedsiębiorstwom, z drugiej natomiast przyczyniających się do udoskonalenia procesu wydawania interpretacji.