Publikacje

Kanwą podjętych rozważań były wyniki pracy badawczej zespołu realizującego projekt opublikowane w książce wydanej przez Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013. Rezultatem podjętych  rozważań i prowadzonych dyskusji jest monografia pokonferencyjna.

 

Sprawozdanie z Konferencji zostało zamieszczone w
"Przeglądzie Podatkowym" 2013,nr 8, s.5-6 oraz w "Forum" Biuletynie
Informacyjnym UE w Katowicach, 2013, nr 37, s.17-19.