Uczestnicy

Konferencję zaszczycił swą obecnością Wiceminister Finansów dr Maciej H. Grabowski.

Władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach reprezentowane były przez Prorektora ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju prof. UE dr hab. Roberta Tomanka  oraz Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. UE dr hab. Andrzeja Piosika.

Wśród gości Konferencji byli również:

  • Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Tomasz Miłek,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach dr Małgorzata Moskal,
  • Skarbnik Województwa Śląskiego dr Elżbieta Stolorz-Krzisz,
  • Dyrektor Izby Celnej w Katowicach Włodzimierz Wołczew.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Ministerstwa Finansów, w tym: Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej.


W Konferencji wzięli udział kierujący wszystkimi Biurami Krajowej Interpretacji Podatkowej w osobach Wicedyrektorów Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

W obradach brali także udział doradcy podatkowi z różnych miejsc Polski.

Reprezentację środowiska naukowego stanowili przedstawiciele 10 uczelni,
w tym: z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Śląskiego, Szczecińskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.