Roboty budowlane

Aktualności

BZP 011/04010/20

Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a  [Więcej]


BZP 007/04010/20

Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a  [Więcej]


BZP 005/04013/20

Malowanie elewacji wraz z remontem balkonów od strony zachodniej budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 47  [Więcej]


BZP 004/04001/20

Remont pomieszczeń w budynku wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej przed budynkiem A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3 oraz w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a - w modułach [Więcej]


BZP 009/04016/19

Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45 [Więcej]


BZP/008/04010/19

Remont niecki basenowej wraz z pracami towarzyszącymi w bud. „C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3b [Więcej]


BZP/007/04002/19

Roboty remontowe dachów w obiektach A, F, N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz naprawa gzymsów i ościeży okiennych w budynku N [Więcej]