Aktualności

Obsługa serwisowa ( konserwacja i naprawy) urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

[Więcej]

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach

 

[Więcej]

Wywóz nieczystości stałych i odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

[Więcej]

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

[Więcej]

Usługa utrzymania czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

[Więcej]

Druk książek i okładek opatrzonych nr ISBN i ISSN

[Więcej]

Zakup usługi dostępu do bazy danych informacji ekonomicznych

 

 

[Więcej]