Dostawy

Aktualności

004/06012/17

Dostawa sprzętu komputerowego [Więcej]


022/05004/16

Dostawa w prenumeracie czasopism krajowych [Więcej]


023/05004/16

Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych  [Więcej]


021/06007/16

Dostawa sprzętu komputerowego [Więcej]


020/06023/16

Abonament oprogramowania (dostawa licencji) dla platformy serwerowej CNTI [Więcej]


017/02013/16

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku  [Więcej]


015/06007/16

Dostawa sprzętu komputerowego w modułach [Więcej]