Dostawy

Aktualności

005/06001/16

Dostawa sprzętu komputerowego. [Więcej]


001/06008/16

Dostawa sprzętu komputerowego w modułach [Więcej]


026/06007/15

Dostawa sprzętu komputerowego w modułach [Więcej]


025/05004/15

Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych  [Więcej]


024/06007/15

Dostawa sprzętu komputerowego [Więcej]


023/05004/15

Dostawa w prenumeracie czasopism krajowych w wersji tradycyjnej (papierowej)  [Więcej]


020/02013/15

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku  [Więcej]