Roboty budowlane

Aktualności

BZP 009/04016/19

Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45 [Więcej]


BZP/008/04010/19

Remont niecki basenowej wraz z pracami towarzyszącymi w bud. „C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3b [Więcej]


BZP/007/04002/19

Roboty remontowe dachów w obiektach A, F, N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz naprawa gzymsów i ościeży okiennych w budynku N [Więcej]


BZP/006/04016/19

Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45 [Więcej]


002/04013/19

Wyburzenie budynku D oraz rozbiórka budynku gospodarczego (baraku) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi [Więcej]


004/04001/18

Remont w pomieszczeniach bud. "A" oraz bud. "N" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w podziale na 3 moduły [Więcej]


003/04008/18

Wykonanie instalacji odgromowej budynków E, L, G Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 47, ul. 1 Maja 45, ul. Bogucickiej 3d oraz remont dachu i roboty elewacyjne wraz z naprawą balkonów budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego w... [Więcej]