Roboty budowlane

Aktualności

014/04017/16

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego oraz ogólnobudowlane roboty remontowe w Domu Studenta „Zaścianek” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 8  [Więcej]


011/04001/16

Przebudowa budynku „R” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 – dokończenie zadania w zakresie prac renowacyjnych dziedzińca wewnętrznego (patio) i zagospodarowania terenu  [Więcej]


010/04005/16

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w bud. naukowo-dydaktycznym „A” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  [Więcej]