Roboty budowlane

BZP 007/04010/20

Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a


L.pDataNazwa dokumentuDo pobrania
1.29-06-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert: 14-07-2020, do godz: 10:00

2.29-06-2020Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3.29-06-2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

4.29-06-2020Załącznik nr 2 do SIWZ
5.29-06-2020Załącznik nr 3 do SIWZ
6.29-06-2020Formularze do SIWZ - wersja edytowalna
703-07-2020Odpowiedź na pytanie
813-07-2020

Link do transmisji z otwarcia ofert on-line:

meetingsemea3.webex.com/meet/dariusz.rajfura  

914-07-2020Informacja z otwarcia ofert
10.29-07-2020Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej