Usługi

Aktualności

006/07001/16

Druk publikacji naukowych opatrzonych nr ISBN i ISSN [Więcej]


002/10004/16

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności przewodowej w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Więcej]


008/06036/16

Zakup aktualizacji ( abonamentów) dla urządzenia Barracuda [Więcej]


004/06024/16

Polisa serwisowa dla platformy serwerowej ZSI [Więcej]


003/06035/16

Zakup aktualizacji (abonamentów) dla urządzeń FortiNet [Więcej]


022/16001/15

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2016-2017 [Więcej]


017/02006/15

Usługa utrzymania czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach [Więcej]