Usługi

Aktualności

013/02014/15

Usługa ochrony, dozoru, monitoringu obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach - BZP 013/02014/15 [Więcej]


010/07001/15

Druk publikacji naukowych opatrzonych nr ISBN i ISSN [Więcej]


043/04043/14

Usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz przynależnych instalacji na obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz systemu detekcji gazów w garażu w budynku Centrum Nowoczesnych... [Więcej]


032/04039/14

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w podziale na moduły [Więcej]


027/02013/14

Usługa ochrony, dozoru, monitoring obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersystetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach [Więcej]


025/02025/14

Usługa utrzymania czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwerstetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach [Więcej]


013/00000/14

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji sprzedaży i dostawy biletów lotniczych  [Więcej]