Usługi

Aktualności

009/04043/14

Usługi w zakresie przeglądu gwarancyjnego systemu detekcji gazów (CO i LPG)  [Więcej]


003/04043/14

Usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych oraz przynależnych instalacji na obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  [Więcej]


006/07001/14

Druk książek i okładek opatrzonych nr ISBN i ISSN [Więcej]


007/04039/14

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  [Więcej]


001/04039/14

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Więcej]


054/04063/13

Obsługa serwisowa ( konserwacja i naprawy) urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Więcej]


057/02024/13

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach  [Więcej]