Usługi

Aktualności

053/02009/13

Wywóz nieczystości stałych i odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  [Więcej]


049/16008/13

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym [Więcej]


033/02028/13

Usługa utrzymania czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  [Więcej]


028/07001/13

Druk książek i okładek opatrzonych nr ISBN i ISSN [Więcej]


022/06060/13

Zakup usługi dostępu do bazy danych informacji ekonomicznych  [Więcej]