Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR

Dostawa materiałów na potrzeby personalizacji kart inteligentnych


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.11-09-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2.11-09-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna