2 listopada dniem wolnym od pracy


Na mocy Zarządzenia nr 138/20 z dnia 27 października 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 2 listopada 2020 r. jest dniem wolnym od pracy. 

W dniu wolnym od pracy zabezpieczenie mienia i obiektów uczelni zapewniają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach strażników ochrony mienia, zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy.

Przypominamy, że 2 listopada br. jest również dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.