6. edycja rektorskich grantów naukowych

Do 25 listopada 2019 r. zapraszamy do składania wniosków w 6. edycji rektorskich grantów naukowych.


6. edycja rektorskich grantów naukowych

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zmieniło się jedno z kryteriów przyznawania grantów, zgodnie z nowym systemem ewaluacji jednostek naukowych (Zarządzenie z dnia 21 października 2019 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zmieniające zarządzenie nr 163/17 w sprawie grantów naukowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu).

Grant rektorski może być przyznany w następujących kategoriach:

  • publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym/recenzowanym materiale konferencyjnym znajdującym się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • pozyskanie finansowania dla Uniwersytetu w konkursie zewnętrznym - jako kierownik projektu badawczego;
  • udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu kwotę finansowania zewnętrznego co najmniej 500 tys. zł w roku kalendarzowym, w którym zostały wydane decyzje o przyznaniu finansowania.

Szczegóły dotyczące 6. edycji znajdują się na stronie internetowej Biura Badań i Projektów Naukowych pod adresem: www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn/rektorskie-granty-naukowe

Osoba kontaktową w Biurze Badań i Projektów Naukowych jest p. Aleksandra Kustroń (aleksandra.kustron@ue.katowice.pl, tel. wew. 7387).