Akademia Samorządowa z udziałem UE Katowice

14 września br. w sali konferencyjnej CINiBA odbędzie się Seminarium pt.: "Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm" z udziałem ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Wydarzenie jest częścią odbywającego się cyklicznie, przedsięwzięcia Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych pt.: "Akademia Samorządowa". Celem Akademii jest m.in. propagowanie fachowej wiedzy, która może przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania samorządu terytorialnego i budowania trwałej współpracy jego przedstawicieli ze światem nauki. 

Tematem wrześniowego seminarium jest: "Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm". W programie spotkania zaplanowano wystąpienia przedstawicieli naszej Uczelni:

  • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Katedra Transportu), godz. 10:15
    Zrównoważona mobilność - nowy paradygmat miejski czy oksymoron? 
  • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Katedra Logistyki Społecznej), godz. 10:30
    Miasto i mobilność. Między ideologią a rzeczywistością 
  • dr Anna Urbanek (Katedra Transportu), godz. 11:00
    Skuteczność cen usług miejskiego transportu zbiorowego jako narzędzia oddziaływania na zachowania komunikacyjne

Seminarium rozpocznie się 14 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej CINiBA, przy ul. Bankowej 11a w Katowicach.  

Szczegółowy program oraz informacje na temat zapisów dostępne są na stronie.