Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal

Artykuł naukowy pt. "Manufacturer structural embeddedness and the network rent: the intervening role of relational embeddedness in the triadic supply chain” autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal (Vol. 24 Issue: 3, pp. 334-354), umieszczonym na liście Journal Citation Reports.


Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie Supply Chain Management

Powyższy artykuł to kolejna publikacja dr hab. Artura Świerczka, prof. UE która ukazała się drukiem w czasopiśmie, znajdującym się w trójce czasopism podejmujących problematykę zarządzania łańcuchem dostaw, posiadających najwyższy Impact Factor (Impact Factor - 3.833, 5-letni IF - 7.038).

Artykuł przedstawia wyniki badań uzyskane w ramach projektu realizowanego pod kierunkiem prof. Artura Świerczka we współpracy z Arizona State University i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji na temat artykułu można znaleźć na stronie czasopisma.