Artykuł naszych pracowników opublikowany w IJERPH


ręce trzymające tablet

Artykuł dr. Artura Strzeleckiego oraz mgr Marii Rizun, pracowników Katedry Informatyki opublikowany w "International Journal of Environmental Research and Public Health" (IF=2,849) przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów naszej Uczelni (n=1692) na temat tego, jak poradzili sobie ze zmianą nauczania stacjonarnego na zdalne oraz jak Uczelnia podeszła do zmian.

Studenci nie mają obaw przed korzystaniem z technologii, mają w tym doświadczenie i pozytywne nastawienie, ale wydaję się, że nie wszystkie aspekty zmiany są satysfakcjonujące.

Więcej w artykule

Media o artykule: