Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

Artykuł Profesor Ewy Ziemby oraz Doktorów Tomasza Papaja, Rafała Żelaznego i Marii Jadamus-Hacura pt. "Factors influencing the success of e-government" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie z tzw. Listy Filadelfijskiej – Journal of Computer Information Systems, 56(2), 2016, s. 156-167.


Przedstawiono w nim wybrane wyniki badań realizowanych w ramach grantu “Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski”, 2011/01/B/HS4/00974, koordynowanego przez Prof. Ewę Ziembę. Artykuł dotyczy jednego z interesariuszy zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego – administracji publicznej, a w szczególności czynników sukcesu rozwoju e-government.

Artykuł jest dostępny na stronie czasopisma. Serdecznie gratulujemy!