III konferencja naukowa "Analityczne Wyzwania"

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych na III edycję konferencji "Analityczne Wyzwania" w ramach programu ARIADNA. Konferencja, organizowana przez firmę Predictive Solutions we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, zaplanowana jest na 11 marca w Krakowie. Do 12 lutego przyjmowane są zgłoszenia referatów. Dla wszystkich pracowników akademickich i doktorantów udział w konferencji jest nieodpłatny.


Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń i integracja przedstawicieli świata nauki wokół tematyki związanej z wykorzystaniem analizy danych w pracach naukowo-badawczych.

Do udziału w konferencji zaproszeni są pracownicy naukowi i doktoranci polskich uczelni oraz instytutów badawczych.

Wybrane przez Komitet Naukowy referaty zostaną wygłoszone w równoległych sesjach tematycznych. Każdy z uczestników będzie mógł zaprezentować wyniki swoich badań w formie posteru.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział.

Ważne daty:

  • 12 lutego - nadsyłanie drogą elektroniczną streszczeń referatów w języku polskim
  • 19 lutego - potwierdzenie przyjęcia referatu i kwalifikacja prezentacji (wystąpienie ustne/poster)
  • 4 marca - zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu

Rejestracja

Wydarzenie na FB