III seminarium studencko-doktoranckie [relacja]

10 marca 2020 r. w budynku N naszego Uniwersytetu odbyło się III seminarium studencko-doktoranckie pt. "Paradygmat zrównoważonego rozwoju w turystyce. Wybrane praktyki działań" z udziałem gościa zagranicznego oraz praktyków.


Zdjęcia przedstawiają osoby biorące udział w III seminarium studencko- doktoranckim.

Celem naukowym seminarium było rozpowszechnienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w branży turystycznej, którego implementacja do praktyki gospodarczej polega na stworzeniu równowagi pomiędzy potrzebami turystów, a dobrem społeczności lokalnych i środowiska (przyrodniczego, kulturowego, gospodarczego). Gośćmi specjalnymi seminarium byli: Dziekan Wydziału Geografii z THNP University (Ukraina) - PhD in Science, Associate Professor Kuzyshyn Andrii Vasylovych, oraz Dariusz Walerjański – reprezentujący Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Celami praktycznymi seminarium były: wymiana doświadczeń, integracja różnych grup społecznych (studenci, doktoranci, praktycy, goście zagr.) oraz doskonalenie umiejętności związanych z prezentacją i publicznym występem.

Organizatorami seminarium byli: Kurator kierunku GT – prof. UE dr hab. Beata Reformat, Przewodnicząca Rady Programowej kierunku GT – prof. UE dr hab. Barbara Pabian, Menedżer kierunku GT – dr Paweł Piotrowski oraz kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki – prof. UE dr hab. Katarzyna -Bilińska-Reformat.

Wszystkim gościom dziękujemy za wykazane zainteresowanie i udział w seminarium.