Informacja ws. przesyłania dokumentów do NCN

Niniejszy komunikat ma na celu maksymalne ułatwienie wykonywania Beneficjentom obowiązków wynikających z Umów grantowych, również tych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej).


Obrazek przedstawia logo Narodowego Centrum Nauki składające się z trzech pierwszych liter nazwy w kolorze czerwonym.
Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

Narodowe Centrum Nauki umożliwia swoim Beneficjentom wykonywanie obowiązków wynikających z umów w zakresie działalności naukowo-badawczej, finansowanych przez Centrum bez konieczności składania przez właściwe osoby własnoręcznego podpisu na dokumentach i przesyłania ich do NCN w formie papierowej. Możliwe jest przysłanie wszystkich dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób na adres ESP Centrum. Dotyczy to zarówno dokumentów, które Beneficjenci NCN zobowiązani są złożyć na podstawie zapisów Umów grantowych, jak i tych do złożenia których są uprawnieni.

W pierwszej kolejności Narodowe Centrum Nauki uznaje jako prawidłowo złożone raporty końcowe i roczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób oraz przesłane ich na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (/ncn/SktytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP.

Na podobnej zasadzie Centrum traktować będzie wszelkie aneksy zmieniające Umowy grantowe, a także inną korespondencję, do złożenia której wykonawcy grantu są uprawnieni.

Centrum informuje:
 - niniejszy komunikat obowiązuje od dnia jego podpisania przez Dyrektora NCN
- dokumenty, w których wymagane było złożenie własnoręcznego podpisu, a przesłane do Centrum w formie    elektronicznej do dnia podpisania niniejszego pisma będą przez Centrum zaakceptowane
- uprawnienie wprowadzone zostaje bezterminowo.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym komunikatem bardzo proszę o kontakt z właściwym opiekunem projektu badawczego, stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendium doktorskiego lub działania naukowego.

Pismo Dyrektora NCN ws. przesyłania dokumentów do NCN