Kolejny etap europejskiego projektu badawczego Eco-Bot

W styczniu rozpocznie się roczny program pilotażowy projektu badawczego Eco-Bot - spersonalizowanego wirtualnego asystenta energii. Oficjalnym partnerem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


30 grudnia 2019 r. w serwisie Nauka w Polsce (PAP) ukazał się artykuł "Eco-Bot – powstaje spersonalizowany wirtualny asystent energii" dotyczący realizowanego przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach projektu Eco-Bot. Artykuł jest wynikiem przeprowadzonego wywiadu z kierownikiem projektu dr Sylwią Słupik z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej

Celem projektu Eco-Bot jest stworzenie spersonalizowanego wirtualnego asystenta energii, który pomoże konsumentom w codziennym zarządzaniu energią, co przełoży się na zwiększenie efektywności jej użycia. Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 w latach 2017-2020, a Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jednym z wiodących partnerów konsorcjum. 

Więcej informacji