Konferencja pt. "Źródła finansowania inwestycji w Polsce"

22 października w Auli CNTI odbyła się konferencja naukowa współorganizowana z Narodowym Bankiem Polskim oraz Urzędem Statystycznym w Katowicach pt. "Źrodła finansowania inwestycji w Polsce".


Źródła finansowania inwestycji w Polsce

Gości wydarzenia uroczyście powitał Grzegorz Bomba, Dyrektor Katowickiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Następnie tematykę finansowania inwestycji prywatnych w Polsce poruszył Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Finansowanie inwestycji w Polsce przez sektor bankowy omówił Jacek Kocerka, Zastępca Dyrektora Departamenty Statystycznego.

W drugiej części konferencji referaty wygłosili:

  • prof. Izabella Steinowska-Streb z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego: "Finansowanie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
  • prof. Eugeniusz Gatnar, Członek Rady Polityki Pieniężnej: "Transfery z Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji w Polsce",
  • dr Maciej Baranowski z Katedry Finansów Publicznych: "Finansowanie projektów inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju na rynku obligacji".

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Źródła finansowania inwestycji w Polsce
Źródła finansowania inwestycji w Polsce
Źródła finansowania inwestycji w Polsce
Źródła finansowania inwestycji w Polsce
Źródła finansowania inwestycji w Polsce Źródła finansowania inwestycji w Polsce
Źródła finansowania inwestycji w Polsce
Źródła finansowania inwestycji w Polsce
Źródła finansowania inwestycji w Polsce