Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna ICTECH 2015

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej ICTECH 2015 "Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk".


Celem Konferencji organizowanej przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest prezentacja najciekawszych rozwiązań informatycznych opracowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Śląska. Jednym z celów dodatkowych przyświecających organizatorom jest pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy sferą naukową i biznesem.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje następujące obszary:

  1. Administracja publiczna. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  2. Ochrona zdrowia.
  3. Informatyka w przemyśle - zarządzanie i wytwarzanie.
  4. Przemysły kreatywne.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, twórców rozwiązań informatycznych oraz użytkowników tych rozwiązań.

Zachęcamy przedsiębiorców do prezentacji własnych dokonań (w zakresie nowych rozwiązań informatycznych) w trakcie obrad plenarnych oraz części wystawowej.

Zapraszamy także przedstawicieli i znawców sektora kreatywnego: sztuk i rzemiosł (sztuk performatywnych, przemysłu muzycznego, rynku sztuki), produkcji kreatywnej (wydawnictw, radia i telewizji, sektora filmowego, gier komputerowych, mody) oraz usług kreatywnych (reklamy, architektury, wzornictwa), by podzielili się doświadczeniami projektowymi i wdrożeniowymi.

Informacje o Konferencji dostępne są na stronie: www.ictech-2015.ue.katowice.pl