Nagroda "Best Paper Award" dla pracowników Katedry Informatyki


Artykuł napisany przez pracowników Katedry Informatyki: dra Mariusza Żytniewskiego i mgra Mateusza Klementa pt. "Trust in software agent societies", który został wygłoszony podczas tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji Knowledge Management 2015 otrzymał nagrodę "Best Paper Award".