Nagroda SKwP im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę doktorską

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę doktorską dla dra. Łukasza Bieleckiego z Katedry Rachunkowości.


Obrazek przedstawia kwiaty, wieczne pióro oraz dyplom uznania.
Źródło: pexels.com

 

Dr Łukasz Bielecki została nagrodzony za pracę doktorską pt. "Ewolucja funkcji rewizji finansowej z perspektywy interesariuszy informacji finansowych".

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5 w terminie późniejszym. Termin jest uzależniony od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Serdecznie gratulujemy!