Nasz pracownik opublikował artykuł w prestiżowym czasopiśmie

Prof. UE dr hab. Maciej Mitręga z Katedry Zarządzania Relacjami wraz z międzynarodowym zespołem autorów opublikował artykuł w czasopiśmie Long Range Planning (Lista A, 45 pkt, IF: 2,72).


Artykuł pt. „A Capability Perspective on Relationship Ending and Its Impact on Product Innovation Success and Firm Performance” jest jednym z efektów kilkuletnich prac tego zespołu nad problematyką dynamicznych zdolności organizacji w kontekście osiągania renty relacyjnej. Badania empiryczne służące do testowania postawionych hipotez zrealizowane zostały wśród przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej w Iranie. Czasopismo Long Range Planning należy do ścisłej czołówki czasopism z zakresu zarządzania strategicznego. Streszczenie oraz pełny tekst artykułu dostępne są na stronie www.sciencedirect.com