Nasz profesor uczestnikiem spotkania nt. strategii rozwoju AI

W dniu 17 maja 2018 r. odbyło się spotkanie o nazwie okrągłego stołu z udziałem Ministra Jarosława Gowina poświęconego "strategii rozwoju AI w Polsce".


W gronie eksperckim nasz Uniwersytet reprezentował prof. Krzysztof Michalik (Wydział Informatyki i Komunikacji), obok Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i AGH oraz szefów znaczących firm z branży IT takich jak Google, Microsoft, IBM, Oracle (pełna lista zaproszonych gości i cele panelu eksperckiego w załączniku).

Prof. Krzysztof Michalik, zabierając głos podkreślił m.in. pierwszeństwo naszej Uczelni wielu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (z ang. Artificial Intelligence  AI) na tle kraju, a nawet Europy, sięgające blisko 35 lat wstecz, zarówno w zakresie paradygmatu związanego z systemami ekspertowymi jak i sztucznymi sieciami neuronowymi. Ponadto podkreślił, na tle innych uczelni fakt, iż większość polskich uczelni, w tym wspomniane wykorzystują jego oprogramowanie z dziedziny AI.

Dodał także, że to iż ze środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wypłynęła pierwsza polska i jedna z pierwszych w Europie firm poświęconych AI o nazwie AITECH Artificial Intelligence Laboratory, co może być zanim zafunkcjonowało pojęcie start-upów, wiążących naukę i praktykę, przykładem jednego z możliwych rozwiązań w zakresie strategii rozwoju. Dodał, że opracowane przez niego systemy – jako pracownika UE Katowice – do dziś są lub były wykorzystywane na większości polskich uczelni w dydaktyce i badaniach naukowych, poza wdrożeniami w tzw. praktyce biznesowej (banki, zakłady energetyczne itp.). Jednocześnie sprzeciwił się tezie jednego z uczestników wiążących AI z politechnikami, właśnie na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i jego osobistego dorobku naukowo-praktycznego.