Okrągły stół obrad na temat organizacji turystyki


Miło nam poinformować, że pracownicy naszego Uniwersytetu:

  • dr hab. Barbara Pabian, prof. UE z Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki,
  • dr hab. Beata Reformat, prof UE z Katedry Marketingu
  • oraz dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE z Katedry Przedsiębiorczości

wzięły udział w okrągłym stole obrad na temat organizacji turystyki. Prowadziły również wykłady na temat uwarunkowań kulturowych w turystyce, turystyki slamsowej oraz gospodarki zrównoważonej w turystyce.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Centrum Eurointegracji studiów i komunikacji oraz w ramach podpisanej umowy z Tarnopolskim Uniwersytetem im. V. Hnatiuka na Ukrainie