Pracownik Uczelni na konferencji w Oxfordzie


Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, dr Monika Foltyn-Zarychta, uczestniczyła w dniach 12-14 stycznia 2016 r. w konferencji Climate Ethics and Climate Economics: Discounting the Future organizowanej przez Oxford Martin Programme on Human Rights for Future Generations (Oxford Martin School) oraz Economic and Social Research Council (ESRC). Konferencja poświęcona była zagadnieniom sprawiedliwości międzypokoleniowej oraz efektywności działań podejmowanych na rzecz ochrony klimatu. Dr Foltyn-Zarychta zaprezentowała artykuł pt. Double discounting in Intergenerational Economic Net Present Value.