Pracownik uczelni w radzie redakcyjnej czasopisma Emerald


Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, kierownik Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji, został wybrany na członka rady redakcyjnej Journal of Business and Industrial Marketing.

Czasopismo to jest wydawane przez Emerald i koncentruje się na nowych koncepcjach marketingu i zarządzania w sferze business-to-business.

Więcej na temat czasopisma na stronie www.