Projekt wyszehradzki na naszym Uniwersytecie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został liderem projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.


Obrazek przedstawia osoby podające sobie dłoń, w geście porozumienia.
Źródło: pl.freepik.com

 

Projekt rozpocznie się 1 października 2020 roku i potrwa 28 miesięcy.

W jego ramach odbędzie się kilka międzynarodowych warsztatów studenckich i spotkań akademickich, których celem będzie wypracowanie rekomendacji dla pogłębionej współpracy krajów wyszehradzkich w strukturach Unii Europejskiej.

Pozostali członkowie konsorcjum uczestniczącego w projekcie to Uniwersytet Mendla w Brnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie i Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Budapeszcie. Projekt będzie realizowany w Katedrze Ekonomii Politycznej pod kierownictwem dr hab. Sławomira Czecha.

Szczegółowe informacje na temat projektu, rekrutacji studentów oraz harmonogramu wydarzeń będą dostępne na stronie i na Facebooku.