Przyznano grant w konkursie PRELUDIUM 16

W konkursie PRELUDIUM 16 dofinansowanie otrzymał mgr Daniel Gajda z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Gratulujemy!


Zwycięzca konkursu PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji ich najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze.

Mgr Daniel Gajda zgłosił projekt pt. "Zarządzanie talentami w kontekście pozytywnych zjawisk organizacyjnych".

PRELUDIUM 16, skierowany był dla wszystkich badaczy na początku kariery naukowej, nie posiadających stopnia naukowego doktora. Kwota finansowania jednego projektu to 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od zaplanowanego czasu realizacji.

W szesnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości niemal 40 mln zł.

Więcej szczegółów oraz treść pracy znajduje się na stronie www.

(Konkurs - PRELUDIUM/Panel - HS4)