Publikacja Nauka dla Biznesu

Informujemy, że w ramach projektu: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępna jest publikacja "Nauka dla Biznesu. Śląski potencjał – możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym w ramach specjalizacji regionalnych."


Powstały w ten sposób kompleksowy przewodnik przedstawia możliwości współpracy z jednostkami sektora badawczo-rozwojowego w ramach regionalnych specjalizacji oraz zawiera przekrojową prezentację obszarów technologicznych oraz usług rozwojowych, które znajdują się w ich ofercie. Wśród prezentowanych podmiotów nie mogło oczywiście zabraknąć Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach!

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dostępną na stronach Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.