Raporty z zadań badawczych

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych raportu zawierającego wyniki z przeprowadzonych badań z realizacji zadań badawczych w ramach potencjału badawczego oraz projektów indywidualnych młodych naukowców (wersja papierowa i elektroniczna).


Raporty z zadań badawczych

Z uwagi na fakt, iż raporty sporządzane są jeszcze według wzorów dotychczas obowiązujących, prosimy o uzupełnienie raportów o informację, w jakiej dyscyplinie realizowany był/-o projekt/zadanie.

Warunkiem podjęcia procedury odbioru prac naukowo-badawczych jest złożenie:

a) w przypadku badań indywidualnych dla młodych naukowców

  • opracowania końcowego będącego syntezą z prowadzonych badań

(np. rozdział pracy promocyjnej, referaty, artykuły na konferencje zawierające wyniki własnych badań empirycznych bądź krytyczną analizę literatury przedmiotu, powiązane z problematyką pracy promocyjnej)

  • syntetycznego raportu z prowadzonych prac
  • raportu finansowego

b) w przypadku badań prowadzonych w ramach potencjału badawczego

  • syntetycznego raportu z prowadzonych badań
  • raportu finansowego

Stan wydatkowania środków w raporcie powinien być sporządzony na dzień 31.12.2019 r. (będzie on podawany przez pracowników Biura Badań i Projektów Naukowych po księgowym rozliczeniu roku).

Wzory raportów dostępne są na stronie internetowej Biura Badań i Projektów Naukowych: