Regionalna konferencja upowszechniająca model CUS

7 lutego br. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się Regionalna konferencja upowszechniająca model CUS. Konferencja organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod Patronatem Honorowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Regionalna konferencja upowszechniająca model CUS

1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, której inicjatorem i pomysłodawcą był Prezydent RP. Inicjatywa ta ma za zadanie ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności, a także wsparcie wszystkich mieszkańców gmin, w tym grup o szczególnych potrzebach np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

Aby upowszechnić założenia ustawy i zachęcić gminy do tworzenia CUS, we wszystkich województwach odbywają się organizowane przez ROPS-y regionalne konferencje. Organizowane są one na prośbę i we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP oraz Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP.

Zgodnie ze wskazaniami Kancelarii Prezydenta RP konferencja będzie się składała z części plenarnej i panelowej. Panele adresowane będą do włodarzy gmin i kadry kierowniczej OPS.

Wystąpienia podczas sesji plenarnej:  

 • eksperci ze strony Kancelarii Prezydenta RP/Narodowej Rady Rozwoju;
 • przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego);
 • ekspert z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego;
 • ekspert z projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”;
 • przedstawiciel gminy planującej utworzyć CUS.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Zaproszeni goście:

 1. Alina Nowak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 2. Profesor Grażyna Ancyparowicz – Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.
 3. Waldemar Andzel – Poseł RP.
 4. Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Aneta Zaraś – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 6. Justyna Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski.
 8. Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego.
 9. Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Udział w wydarzeniu wzięli prezydenci/burmistrzowie/wójtowie śląskich gmin, przedstawiciele kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy Społecznej województwa śląskiego, a także przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych naszego regionu.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć

Więcej informacji również na slaskie.pl oraz pfron.org.pl