Relacja z warsztatów BDO

Wykład i warsztaty nt. "Jak duże korporacje wchłaniają mniejszych graczy…" już za nami. 10 kwietnia 2017 r. odbyło się ponad trzygodzinne spotkanie poświęcone rozliczaniu połączeń w rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. BDO objęło nad nimi patronat i poprowadziło spotkanie.


Wśród blisko siedemdziesięciu uczestników toczyła się dyskusja dotycząca:

  • przykładowych połączeń przedsiębiorstw dokonanych w poprzednim roku w Polsce,

  • sprawowania władzy, w tym wpływu praw głosu i praw do dywidendy,

  • specyfiki rozliczania metodą nabycia,

  • rozumienia i ustalania wartości firmy oraz zysku z okazyjnego nabycia,

  • ścieżek przekształcania przedsiębiorstw i ich rozumienia,

  • przejęć odwrotnych, przeliczania parytetu wymiany i ich wpływu na udziały dotychczasowych oraz nowych właścicieli.

Organizator spotkania Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej serdecznie dziękuje BDO za współpracę, a wszystkim UCZESTNIKOM za aktywny udział oraz ich entuzjastyczną postawę.