Rusza dodatkowa rejestracja w wyborach do komitetów naukowych PAN

W odpowiedzi na liczne prośby oraz w trosce o wysoką frekwencję Polska Akademia Nauk uruchamia dodatkową rejestrację w wyborach do komitetów naukowych PAN. Kandydować i głosować mogą samodzielni pracownicy naukowi z całej Polski. Wystarczy, że między 29 listopada a 6 grudnia 2019 r. założą konto w systemie elektronicznym, a potem wskażą swoich faworytów.


Logo PAN

Wybory do 78 komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023 odbywają się po raz pierwszy przez internet. Mogą wziąć w nich udział przedstawiciele uczelni, instytutów PAN oraz instytutów badawczych. Warunkiem jest posiadanie tytułu: dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab., prof. dr hab. inż.

Elektroniczny system wyborczy jest dostępny pod adresem wyborykomitety.pan.pl. Dodatkowa rejestracja potrwa od 29 listopada do 6 grudnia. W tym czasie można również aktualizować dane przesłane w pierwszej turze. Następnie PAN zweryfikuje zgłoszenia. Samo głosowanie online potrwa od 16 do 20 grudnia 2019 r.

Komitety naukowe PAN pełnią ważną funkcję doradczą. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej. Pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty prawne dotyczące nauki i kształcenia. Wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzują wyniki badań.

Członkami komitetów mogą być uczeni z PAN, jak i naukowcy spoza Akademii. Swoich reprezentantów wybierają przedstawiciele poszczególnych dziedzin – fizycy, chemicy, socjolodzy itd.