Staże dla pracowników w ramach projektu Power-Kompetencje

Serdecznie zapraszamy asystentów i adiunktów na staże dydaktyczne w krajowych i zagranicznych uczelniach realizowane w ramach projektu Power-Kompetencje.


W związku z realizacją projektu "Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informujemy o trwającym naborze pracowników na staże dydaktyczne w krajowych i zagranicznych uczelniach.

Do udziału w stażach zapraszamy nauczycieli akademickich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i są zatrudnieni na stanowisku asystenta lub adiunkta w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na podstawie umowy o pracę.  

Szczegółowy regulamin naboru, zasady realizacji staży oraz wszystkie wymagane dokumenty 
znajdują się na stronie internetowej projektu.

Termin składania dokumentów: 13 września 2019 r.

Zapraszamy do aplikowania!