Tydzień międzynarodowy IP SBF - relacja

Od 3 do 7 kwietnia 2017 r. na Uczelni odbywał się międzynarodowy tydzień Intensive Program Sustainable Banking and Finance 2017 (IP SBF). W czwartej edycji programu wzięli udział wykładowcy i studenci UE w Katowicach, a także goście z całej Europy.


Na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń zakończył się tydzień międzynarodowy Intensive Program Sustainable Banking and Finance 2017 (IP SBF). Jest to czwarta edycja programu, który w poprzednich latach odbywał się w Rotterdamie, Madrycie i w Gandawie. W tygodniu uczestniczyli wykładowcy i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Inholland University of Applied Sciences w Rotterdamie, University College Ghent w Gandawie, CEU San Paolo w Madrycie oraz University of Finance and Administration w Pradze. Dziękujemy za wsparcie prorektora ds. Eduakcji i Internacjonalizacji – prof. dr hab. Sławomira Smyczka, dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń – prof. UE dr hab. Andrzeja Piosika, prodziekan WFiU ds. Sudiów II stopnia – dr Krystyny Mitręgi-Niestrój.

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji – prof. dr hab. Sławomir Smyczek, wygłosił przemówienie powitalne podczas ceremonii otwarcia prowadzonej przez przewodniczącą komitetu organizacyjnego – dr Annę Doś. Obecni byli także prodziekan WFiU ds. Sudiów II stopnia – dr Krystyna Mitręga-Niestrój oraz przedstawiciele ING Banku Śląskiego SA:  dyrektor biura zarządu – Pani Joanna Dymna-Oszek oraz ekspert ds. Komunikacji – Pani Joanna Warmuz.

W dniu otwarcia wykład na temat wyzwań rozwoju zrównoważonego dla instytucji finansowych wygłosiłała Pani Sandra Schoonhoven, Head of Sustainability Programmes, Global Sustainability ING Bank The Netherlands. Wykład wzbudził duże zainteresowanie i żywą dyskusję studentów, wykładowców uczelni zagranicznych oraz przedstawicieli świata biznesu.

W dniu otwarcia uczestnicy tygodnia wzięli także udział w warsztatach z komunikacji międzynarodowej  prowadzonych przez Panią Sarah Dukel z Inholland University of Applied Sciences w Rotterdamie oraz w warsztatach z etyki w rachunkowości prowadzonych przez prof. UE dr hab. Ewę Maruszewską.

W trakcie tygodnia międzynarodowego studenci w grupach międzynarodowych opracowywali oparte na ich wcześniejszych przygotowaniach projekty badawcze w ramach sześciu tematów:

  1. Financial regulation/anti-money laundering (grupa międzynarodowa prowadzona przez Josefa Budika z University of Finance and Administration w Pradze)
  2. Taxation and fiscal regulation (grupa międzynarodowa prowadzona przez dr Marie Encinę Morales de Vega z Ceu Sao Paolo University w Madrycie)
  3. Corporate governance - bankers bonuses (grupa międzynarodowa prowadzona przez dr Annę Doś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
  4. Banking 2020 and beyond - the influence of finetch (grupa międzynarodowa prowadzona przez Els Anrijs z University College Ghent w Gandawie).
  5. Alternative ways of financing and investment (grupa międzynarodowa prowadzona przez Andreasa Woudenberga z Inholland University of Applied Sciences w Rotterdamie).
  6. Socially responsible investment (grupa międzynarodowa prowadzona przez dr Monikę Foltyn-Zarychtę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Davide Clemsona z London South Bank University).
  7. Artykuły będące owocem wytężonej współpracy studentów zostaną opublikowane w języku angielskim recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Najwyższe noty wystawiane komisyjnie przez grono 7 wykładowców międzynarodowych uzyskała praca studentów na temat Corporate governance - bankers bonuses w składzie: Fernando Brioso de la Rica (CEU Sao Paolo w Madrycie), Sylwia Chrapek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz Kwint Kramer (Inholland University of Applied Sciences w Roterdamie) prowadzona przez dr Annę Doś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Podczas tygodnia goście UE w Katowicach – wykładowcy i studenci, mieli również możliwość zapoznania się z kulturą i zabytkami województwa Śląskiego.

Organizatorami tygodnia międzynarodowego Intensive Program Sustainable Banking and Finance 2017 byli: dr Anna Doś z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych (przewodnicząca komitetu organizacyjnego), dr Monika Foltyn-Zarychta z Katedry Inwestycji i Nieruchomości (zastępca przewodniczącej komitetu organizacyjnego), dr Anna Kuzior (prodziekan WFiU ds. Studiów I stopnia), dr Krystyna Mitręgi-Niestrój (prodziekan WFiU ds. Sudiów II stopnia), dr Joanna Błach oraz dr Monika Wieczorek-Kosmala z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych.

Członkami studenckiego komitetu organizacyjnego a zarazem uczestnikami IP SBF byli: Weronika Boroday, Sylwia Chrapek, Katarzyna Popczyk, Aleksandra Trzaska, Patrycja Twardowska oraz Kacper Zawisza.

W przyszłym roku (2018) Intensive Program Sustainable Banking and Finance będzie organizowany przez University of Finance and Administration w Pradze.